Dwight har de senaste månaderna rönt allt större efterfrågan som kusk på landets travbanor. Detta samtidigt som han varit en del i framför allt Stall Elfvings unghästträning. Detta har varit, och är, svårt att kombinera med tävlandet. Detta då det i Dwights fall kommer förfrågningar som inte sällan är i samband med lunchtrav, vilket naturligtvis gör det svårare att få en fungerande logistik på plats för alla parter.

Nu har Dwight bestämt att hans kuskkarriär ska prioriteras, vilket innebär att han sagt upp sin tjänst hos Stall Elfving.

Vi vill tacka Dwight för den tid som varit och önska honom all lycka i det vägval han valt att satsa på i första hand!