Stall Elfving har med betryggande marginal bärgat 2022 års tränarchampionat på Dalatravet Rättvik. Detta har varit möjligt tack vare ett utomordentligt teamwork mellan tränare, personal och hästägare. Nu tar vi med oss den här framgången in i framtiden för nya framgångar på travbanorna även under 2023! Ett stort TACK till alla inblandade!