Vi i Stall Elfving har sorg. Vår käre hustomte Lars Freby har gått ur tiden efter en olyckshändelse. Freby har under en längre tid, på eget initiativ, kommit till oss regelbundet. Han har givit intryck av att ha njutit av att ha det sociala utbytet med oss i stallet, och vi alla har alltid uppskattat att ha honom i vår närhet. Vi kommer alltid att ha varma tankar om vår käre Freby. Vila i frid fine vän.